Archiwum z dnia: 31 maja 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DZIELIĆ SIĘ BOGIEM Z INNYMI

31.05.2023, środa , Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 1, 39-56

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bóg przychodzi do Elżbiety w osobie Maryi i jest to tajemnica objawienia, która jest dostępna dla każdego z nas. Mnie poruszyły następujące aspekty tego wydarzenia.
  • SŁOWO. Maryja przyjęła Jezusa w Słowie w momencie zwiastowania i dzięki temu jej powitanie było dla Elżbiety spotkaniem z Bogiem. Słowo Miriam wzbudziło w niej radość, została ona napełniona Duchem Św. W tym obrazie odkrywam siebie samego, gdy przyjmuję Jezusa w Eucharystii. On przychodzi do mnie i jednoczy się ze mną. Dzięki temu mogę być posłannikiem Boga. Mogę nieść Go do ludzi w swoich uczynkach i postawie. Czy jesteś tego świadom, gdy przyjmujesz Ciało Pana?
  • PORUSZENIE. Serce Elżbiety, ale także i Jana, poruszyło się na przyjście Maryi. Pan Bóg w osobie swojej Matki porusza i przemienia innych. To „zwykłe” przyjście i rozmowa są miejscem działania Boga. Czy zdajesz sobie sprawę, że gdy dostrzegasz innych i dzielisz się z nimi swoją wiarą, to Bóg przez ciebie, mocą swojej Miłości, przemienia serca ludzi?
  • OFIARA. Miriam wyrusza do Elżbiety, aby jej służyć. Podejmuje trud ciężkiej i niebezpiecznej podroży po to, by na miejscu pomagać jej w ciężkich pracach domowych. A przecież sama jest ciąży, przeżywa strach i rozterki co do swojej przyszłości. To jest właśnie wzór ofiary (ascezy). Maryja rozpoznaje wolę Boga i oddaje swój komfort, siły oraz czas, aby służyć. Czy zdajesz sobie sprawę, że każda asceza (np. post), jeśli tylko wynika z miłości, jest elementem planu Bożego, który prowadzi innych ku zbawieniu? Ja wybrałem ascezę od alkoholu. Pomimo trudności jest to piękny dar, który w ręku Boga przemienia tych, którzy sami nie mogą już decydować o swoim losie. Czy czujesz w sercu potrzebę podjęcia ascezy?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: “Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?